Tin Học Cho Người Đi Làm – Doanh Nghiệp

Kiến Thức Văn Phòng

  • Kỹ năng Vi Tính Văn Phòng
  • Kỹ năng nghề Hành Chính – Nhân Sự
  • Thiết Kế Đồ Họa Đa Phương Tiện
  • Vẽ kỹ thuật: Kiến trúc, nội thất, cơ khí
  • Ôn thi chứng chỉ Tin Học Ứng Dụng

Kiến Thức Máy Tính - Tin Học Văn Phòng